Rangay Bank Official Site

Agri-Business Loan Program

Ang Agri-Business loan program ay available po sa lahat ng 30 branches ng Rang-ay Bank sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet at Pangasinan.

Para sa iba pang detalye, maaaring bumisita sa aming website sa https://rangaybank.com/services/
Dahil Asenso mo, Tagumpay ng Rang-ay!